Design Cabinet CZ

18.06. 2010 - 11.11. 2010

Národní cena za studentský design 2010

Soutěže

Design Cabinet CZ společně se zúčastněnými univerzitami a vysokými školami, Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, Unií výtvarných umělců ČR, Unií profesionálních designérů České republiky, o.s. a Obcí architektů ČR vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2010

Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních odborných škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit, kteří studují na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost a studenti (občané České republiky), studující na zahraničních školách obdobného zaměření a dále absolventi, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2010, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.

Jaké práce mohou soutěžit?
Soutěže se mohou studenti účastnit s ročníkovými, klauzurními, semestrálními, maturitními, diplomovými, absolventskými a jinými (vlastními) prácemi z oblasti designu, které vznikly po 1. lednu 2008 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.

Práce mohou být z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem design (např. industriální produkty, nábytek, sanitární předměty, sklo, keramika, porcelán, textil, oděv, obuv a módní doplňky, hračka, šperk, grafický design, knižní vazba, obaly, interiérová řešení, scénografie, design spojený s konstrukčními pracemi - strojírenství, stavitelství, architektura, úprava krajiny).

Termíny
Řádně vyplněné přihlášky musejí být odeslány do Design Cabinetu CZ do 18. června 2010 (viz propozice), exponáty od středních a vyšších odborných škol budou přijímány v pondělí 28. června (termín pro vysoké školy a univerzity bude určen podle ukončení klauzurních a diplomových prací a hodnocení ve školách, viz propozice).

Soutěž je několikakolová
V prvním kole rozhodují o účasti studentů jednotlivé školy. V druhém celostátním kole jsou nezávisle na sobě hodnoceny a nominovány do závěrečného národního kola práce studentů středních a vyšších odborných škol a studentů vysokých škol a univerzit.
Práce hodnotí tři nezávislé poroty prostřednictvím daných kritérií a bodovým systémem s rozpravou u každé práce. Rozprava se opírá o podklady, které k práci studenti dodají.


Složení odborných porot se drží přesného klíče a bude zveřejněno na www.designcabinet.cz a www.uvucr.cz 15. července 2010. Klíč složení porot a způsob hodnocení je uveřejněn v jednotlivých přílohách (propozice).
Všechny poroty budou zasedat v posledním červencovém týdny.

Ocenění
Vítězové z nominovaných prací získají ocenění Dobrý studentský design 2010 (maximálně 10 prací), Excelentní studentský design 2010 (maximálně 10 prací) a jedna práce získá Národní cenu za studentský design 2010.
Ocenění studenti získají řadu hodnotných produktů - například vítěz získává týdenní pobyt v některé ze světových metropolí, kde je zastoupeno České centrum (cena generálního ředitele Českých center), voucher pro dvě osoby na luxusní autobus po evropských velkoměstech (cena Student Agency), Cenu Národního technického muzea (10 000 Kč za odkoupení vybrané práce do sbírek muzea), Cenu Uměleckoprůmyslového musea (10 000 Kč za odkoupení vybrané práce do sbírek muzea), Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč). K prestižním oceněním patří také Cena Design Exit ve výši 30 000 Kč udělovaná děkanem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Cena ředitele Ústavu umění a designu ZČU v Plzni ve výši 30 000 Kč a 15 000 Kč.
Oceněným i nominovaným a neoceněným pracím mohou být uděleny zvláštní ceny, nabídnuté spoluorganizujícími a partnerskými subjekty a produktovými partnery soutěže.
Dále bude udělena cena novinářů a Cena veřejnosti (hlasování bude probíhat na internetu od konce září 2010).
Další ceny a odměny budou postupně zveřejňovány na www.designcabinet.cz

Vyhlášení výsledků a formy prezentace
Tisková konference a vyhlášení výsledků proběhne 11.11.2010.

Výstava
Výstava Nový (z)boží! Národní cena za studentský design 2010 bude otevřena večer 11.11. 2010 a potrvá do 3.12. 2010 v galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31, Praha 1.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství